Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

1. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Председател: проф. д-р Ивайло Търнев (моб. +359 899 844 317)
Зам. председател: акад. Лъчезар Трайков
                                проф. д-р Силвия Чернинкова (моб. +359 888 531 142)
Доц. Теодора Чамова
Д-р Христо Крушков
Д-р Албена Андреева
Д-р Георги Ангов

Информация за необходимите документи и заседания на комисията
ст. м. с. Мария Танчева - тел. 0899 924 409


2. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

Председател: акад. Лъчезар Трайков
Зам. председател: 
Членове:
доц. Шима Мехребиан
д-р Мария Петрова
д-р Явор Желев

Комисията заседава във вторник и сряда от 11.00 до 13.00ч., в Клиниката по нервни болести

Необходими документи:

Направлене от невролог;
Рецептурна книжка;
Епикризи и етапни епикризи;
Предшестващи протоколи;
Изследване на кръв при кандидатстване за медикаменти, съдържащи Леводопа: ПКК с ДКК, АСАТ, АЛАТ, креатинин

3. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТ НА АЛЦХАЙМЕР

Председател: акад. Лъчезар Трайков
Членове:
доц. Маргарита Райчева  (тел.: 02/ 9230 544)
доц. Шима Мехребиан
д-р Мария Петрова
д-р Явор Желев

Всички необходими изследвания и документи се подават в Кабинет по деменции и невропсихология (№ 6), в 2 екземпляра, всеки петък от 9.00 до 13.00 ч.

Готовите протоколи се получават в Кабинет по деменции и невропсихология (№ 6), всеки петък от 9.00 до 13.00 ч.

Необходими документи за издаване протокол за започване на лечението:

• ПКК с ДКК, креатинин, кръвна захар, трансаминази (AST, ALT, GGT), серумни електролити (K, NA, CL) с давност до 1 месец (оригинал с подпис и печат и копие)
• КАТ или МРТ (само за І протокол)
• ЕКГ и консултация с кардиолог за изключване на противопоказания за лечение с антихолинестеразни средства (с давност до 1 месец). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: хипотония, брадикардия, AV-блок, тежка ИБС, тежки ритъмни нарушения.
• Епикриза от хоспитализация, удостоверяваща болест на Алцхаймер (ако има такава хоспитализация)

Необходими документи за издаване протокол за продължаване на лечението:

• ПКК с ДКК, креатинин, кръвна захар, трансаминази (AST, ALT, GGT), серумни електролити (K, NA, CL) с давност до 1 месец (оригинал с подпис и печат и копие)
• Копие от рецептурната книжка (първите страници и страниците, удостоверяващи проведеното лечение)
• Копие от предишното експертно решение на комисията за лечение на болестта на Алцхаймер


4. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕЗНЕНАТА ФОРМА НА ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

Председател: проф. д-р Ивайло Търнев (моб. +359 899 844 317)
Зам. председател: проф. д-р Юлия Петрова
Членове:
Д-р Албена Андреева (моб. +359 888 589 379)
д-р Любомир Попов

Комисията заседава в сряда и четвъртък от 13 ч. в Клиника по нервни болести.


Документи, необходими за издаване на протокол:
ПКК, АСАТ, АЛАТ, креатинин, урея, натрий, калия, гликиран хемоглобин, КЗП,
ЕМГ,
консултация с ендокринолог,
консултация с невролог.
Изследванията трябва да са с максимална давност 1 месец.
Становището на комисията се изготвя в рамките на 3 работни дни.
Готовите документи се получават в Канцеларията на Клиника по нервни болести.

5. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЕПИЛЕПСИЯ

Председател: проф. д-р Ивайло Търнев (моб. +359 899 844 317)
Зам. председател: доц. д-р Мелания Радионова (моб. +359 887 232 440)
Членове:
Д-р Сашка Желязкова

Комисията заседава всеки вторник от 13 ч. в Клиника по нервни болести.

Документи, необходими за издаване на експертно становище:

Етапна епикриза от лекуващ невролог.
ЕЕГ изследване ( от последните 3 месеца)
Становището на комисията се изготвя в рамките на 3 работни дни.
Готовите документи се получават в Канцеларията на Клиника по нервни болести.

6. КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕДКИ БОЛЕСТИ

Председател: проф. д-р Ивайло Търнев, невролог
Зам. председател: проф. д-р Емил Паскалев, нефролог
Членове:
Доц. Теодора Чамова - невролог
Доц. Мартин Крупев - рентгенолог
Д-р Наталия Темелкова - ендокринолог

Информация за необходимите документи и заседания на комисията
ст. м. с. Мария Танчева - тел. 0899 924 409