Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

УМБАЛ „Александровска" ЕАД е юридическо лице – акционерно дружество с едностепенна система на управление. Цялостната дейност на УМБАЛ „Александровска” ЕАД се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, като изпълнителният директор е един от тях.

ПРОФ. Д-Р РУМЕН СТОИЛОВ, ДМН
Председател на Съвета на директорите
Професор в катедра "Ревматология" на МУ-София

ПРОФ. Д-Р АТАНАС ЙОНКОВ, ДМ 
Член на на Съвета на директорите
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА 
Член на Съвета на директорите
Представител на Министерство на здравеопазването