Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клинични резултати

Начало > Клинични резултати

Клинични резултати

Клинична лаборатория и клинична фармакология

Централна лаборатория по микробиология

Клиника по клинична имунология