Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Администрация

НачалоЗа нас Администрация Отдел „Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация”

Отдел „Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация”

Отдел "Общоболнична хигиена, епидемиология и стерилизация" изпълнява консултативни, организационни, методични и контролни функции по въпросите на болничната хигиена и епидемиологията. Дейността му се осъществява в координация с органите на държавния здравен контрол.

Основните функции на отдела се осъществяват от болничен епидемиолог, инспектор по обществено здраве, оператори на стерилизационна апаратура и болничен спедитор на бельо и са свързани с: 

• превенцията и борбата с вътреболничните инфекции и острите заразни болести;
• спазването на противоепидемичен режим на работа;
• правилата за асептика и антисептика;
• изборът на дезинфектанти и разработването на режим на дезинфекция;
• обеззаразяването на медицински инструментариум, специална медицинска апаратура и термолабилни медицински инструменти;
• методите и начините на стерилизация;
• координация и контрол на извършваните дезинсекционни и дератизационни мероприятия;
• координация и контрол на дейностите по приемане, предаване и обработка на болничното бельо.
 

 

 

 

Д-р Силвия Генадиева - болничен епидемиолог
Началник отдел „ОХЕС“

Тел.: 02/9230 305
E-mail: obhe_alexandrovska@abv.bg

Автобиография

 

 

 

Д-р Силвия Генадиева - болничен епидемиолог, началник отдел „ОХЕС“
Тел.: 02/9230 305

Централна стерилизационна: 0877574375
Газова стерилизация: 02/9230 426
Стерилизация с пара под налягане (I-ви хирургичен корпус): 02/9230 374
Стерилизация с пара под налягане (II-ри хирургичен корпус): 02/9230 630
Болничен спедитор бельо: 02/9230 739

Е-mail: obhe_alexandrovska@abv.bg