Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Нормативни документи

НачалоНормативни документи КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КТД /от 21.11.2017г./

КТД /от 16.11.2019г./
 

КТД /от 29.03.2022г./

Анекс към КТД от 29.03.2022г.