Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Контакти

Контакти

Павлина Тодорова
Връзки с обществеността
УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Tел.: 02/ 9230 364
E-mail: pr.alexandrovska@gmail.com