Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Полезно

НачалоПолезно Клинични процедури

Клинични процедури

КПр Наименование
Цена (лв)
1 Хрониохемодиализа 144,00
2 Перитонеална диализа с апарат 130,00
3 Перитонеална диализа без апарат 93,00
4 Диализно лечение при остри състояния 144,00
5 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания 150,00
6 Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания 130,00
7 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия 250,00
9 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426,00
10 Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 155,00
13 Позитронно-емисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) 2000,00
14 Еднофотонна емисионна компютърна томография с компютърна томография SРЕCТ/СТ на хибриден скенер 350,00