Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

ДАНИЕЛА ЦЕКОВА

Тел.: 02/ 9230 330
Е-mail: dani_cekova@abv.bg

Даниела Цекова е магистър по право с професионална квалификация „юрист”, УНСС, гр. София (1999).
Придобива правоспособност по специалност „право” (2000); Свидетелство за лицензиран експерт по акредитация на лечебни заведение към МЗ (2001); квалификация по „Здравен мениджмънт” (2005); Сертификат за вътрешен одитор по системата ISO 9001-2000 (2008).

В УМБАЛ “Александровска“ е юрисконсулт от 2007г. и главен юрисконсулт от 2015г. до настоящия момент.