Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Администрация

НачалоЗа нас Администрация Отдел "Вътрешен одит"

Отдел "Вътрешен одит"

Венелина Габровска
Вътрешен одитор

Тел.: 02/ 9230 267