Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-263/27.05.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-3420/5.07.22 по проверка

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА „ЛЕКАР – СПЕЦИАЛИЗАНТ”

График за провеждане на конкурсен изпит за „лекар - специализант” в УМБАЛ "Александровска"

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 11:

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ Е НОВИЯТ ПРОКУРИСТ НА АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Досегашният изпълнителен директор на ББР ще помага за стабилизирането на финансовото състояние на най-старата и най-голямата университетска болница в страната.

50 ГОДИНИ КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки отбеляза тържествено своя 50-годишен юбилей в Гранд Хотел Милениум, София, в присъствието на водещи специалисти в различни области на медицината, представители на различни институции, неправителствени организации и гости от цялата страна. Началникът на ККИ проф. Елисавета Наумова и ръководителите на основните направления изнесоха обзорни доклади, свързани с историята, дейността, приоритетите и постиженията в развитието на клиничната имунология у нас.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ” И "ПСИХОЛОГ - СПЕЦИАЛИЗАНТ"

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка, и чл.69, ал.2 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С I. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ 1.За специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както следва:

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ В СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО

На официална церемония по случай Международния ден на сестринството, Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи - София град по традиция връчи награди на свои изявени членове, допринесли най-много за развитието и качеството на здравните грижи през изминалата 2021 година.

ПОЗДРАВ НА ИЗП. ДИРЕКТОР НА "АЛЕКСАНДРОВСКА" Д-Р АТАНАСОВ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА БОЛНИЦАТА В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО

Уважаеми колеги, Приемете моите сърдечни поздрави по случай 12 май – Международния ден на сестринството, в който светът и всички ние изразяваме дълбока признателност и респект към изключително отговорния и висококвалифициран труд на професионалистите по здравни грижи. Да работиш за живота и здравето на хората е безценно, но изисква дух, воля и кураж, наред с всички останали ценни и редки личностни качества.