Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

ПУЛМОЛОГЪТ Д-Р РАДОСЛАВ БИЛЮКОВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Д-р Радослав Билюков, дм завършва медицина с отличие в Медицински университет, гр. София през 2009г. и придобива специалност „Пневмология и фтизиатрия“ през 2016г. През 2017г. завършва магистратура по „Публична администрация и здравен мениджмънт“ в УНСС, а през 2019г. придобива образователната и научна степен "доктор". Понастоящем работи в Отделението по белодробни болести на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска".

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г., обявяваме класирания кандидат: Вержиния Лъчезарова Стефанова  В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираната кандидатка следва да се яви в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на договор за трудови правоотношения.

ПОЧИНА ПСИХИАТЪРЪТ ДОЦ. АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ /29.05.1939 - 07.11.2022/

На 83-годишна възраст почина доц. Алекси Алексиев, чиято професионална кариера бе тясно свързана с Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александровска“. Доц. Алексиев завършва медицина във Висшия медицински институт (ВМИ) , гр. София през 1963г. Още от първи курс на обучението си е активен член на студентския кръжок по психиатрия. От 1964г. до 1966г. работи в Психиатричната болница в гр. Бяла, от 1964г. до 1966г. е клиничен ординатор в Университетската психиатрична клиника на ВМИ-София, от 1969г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЪДЕБНА МЕДИЦИНА" В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ Сияна Стоянова Панова Вержиния Лъчезарова Стефанова Мартина Веселинов Изпита ще се проведе на 15.

АНЕСТЕЗИОЛОГЪТ Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ ЩЕ РЪКОВОДИ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Д-р Стефан Филев завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен (1992г.). През 1997г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение в Медицински университет, София, а през 2009г. завършва магистратура по стопанско управление и здравен мениджмънт във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. От октомври 1992г. до март 2007г. работи в ОАРИЛ на МОБАЛ ,,Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново. От 2007г. до октомври 2013г. е началник на Спешното отделение там, а в периода 2013-2022г.

СВЕТОВНИТЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЧЕРНОДРОБНАТА ХИРУРГИЯ СЕ ПРИЛАГАТ В АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Това съобщи д-р Елена Арабаджиева, специалист в Отделението по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия и главен административен лекар на Клиниката по обща хирургия – I-ва хирургия, по повод на успешно прилаганите от екипа флуоресцентно- и ехографски-навигирана чернодробна хирургия, а също и най-съвременни методи, изследващи количествено функционалния капацитет на черния дроб. Чрез тях, както и с възможността за прилагане на предоперативна 3D компютър-томографска симулация се оптимизира диагностично-лечебният подход при пациенти с чернодробни тумори, което е свързано не само с намаляване на следоперативните усложнения и смъртността, но и с повишаване на резектабилността.

СПЕШНИЯТ МЕДИК Д-Р ДИМИТЪР ЧАПРАЗОВ ЩЕ БЪДЕ ЗАМ.- ДИРЕКТОР ПО ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Д-р Чапразов е част от екипа на лечебното заведение от 2012г. Завършва медицина през 1990г. в Медицинска Академия, София. През 1998г. придобива специалност „Вътрешни болести“. Работил е като лекар-ординатор в МБАЛ Етрополе и като отговорник на РКЦ при ЦСМП - София област. Има богат клиничен опит в областта на дейностите, свързани със спешни състояния, както и организационен опит по отношение дейността на системата на спешната помощ. От началото на пандемията д-р Чапразов е на първа линия в борбата с Covid-19.

КОНСПЕКТ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Конспект за конкурса за зачисляване за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването