Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-93/02.06.2023г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протоколи от проведения изпит, обявявам списък на класираните кандидати, както следва:

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
1. Ангел Антонов Атанасов
2. Георги Ивов Лазаров
3. Александър Веселинов Фарфаров

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ
1. Цветелина Тодорова Вълова

НЕФРОЛОГИЯ
1. Пенка Ангелова Ангелова

ОЧНИ БОЛЕСТИ
1. Йоанна Иванова Кънева
2. Карина Викторова Хазан
3. Силвия Божидарова Стоева

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
1. Доброслав Добрев Зарев

ПСИХИАТРИЯ
1. Калоян Анатолиев Младенов

ХИРУРГИЯ
Няма класирани

В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираните кандидати следва да се явят в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на трудовите правоотношения.