Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, СЪГЛАСНО ПОСЛЕДНАТА ОБЯВА НА БОЛНИЦАТА

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 11 и чл. 40:

 

конспект по детска пневмология и фтизиатрия.pdf

конспект по педиатрия.pdf

конспект по хирургия.pdf