Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Профил на купувача

НачалоПрофил на купувача Публични покани

Публични покани

„Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана„Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана

„Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация„Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация

„Доставка и монтаж на стерилизатор на медицински изделия по метода на етиленоксидна стерилизация” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана„Доставка и монтаж на стерилизатор на медицински изделия по метода на етиленоксидна стерилизация” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана

„Доставка и монтаж на стерилизатор на медицински изделия по метода на етиленоксидна стерилизация” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация„Доставка и монтаж на стерилизатор на медицински изделия по метода на етиленоксидна стерилизация” в УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Писмени разяснения „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Писмени разяснения

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Писмени разяснения„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Писмени разяснения

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Покана„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Покана

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Документация„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД“ - Документация

„Доставка на консумативи за принтери и факс апарати”  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Покана„Доставка на консумативи за принтери и факс апарати” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Покана

„Доставка на консумативи за принтери и факс апарати”  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Документация„Доставка на консумативи за принтери и факс апарати” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Документация

„Доставка на медицински консумативи за Отделение по инвазивна кардиология на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” - Покана„Доставка на медицински консумативи за Отделение по инвазивна кардиология на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” - Покана

„Доставка на медицински консумативи за Отделение по инвазивна кардиология на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” - Документация„Доставка на медицински консумативи за Отделение по инвазивна кардиология на Клиника по кардиология в УМБАЛ „Александровска” ЕАД” - Документация

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри”  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Покана„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Покана

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри”  в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Документация„Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри” в УМБАЛ “Александровска” ЕАД - Документация

“Доставка и внедряване на многофункционална система за обработка на документи и работен поток в УМБАЛ Александровска ЕАД” - Покана“Доставка и внедряване на многофункционална система за обработка на документи и работен поток в УМБАЛ Александровска ЕАД” - Покана

“Доставка и внедряване на многофункционална система за обработка на документи и работен поток в УМБАЛ Александровска ЕАД” - Документация“Доставка и внедряване на многофункционална система за обработка на документи и работен поток в УМБАЛ Александровска ЕАД” - Документация

„Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, в здравното заведение и   проектиране на нова организационна форма на труда” - Покана„Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда” - Покана

„Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, в здравното заведение и   проектиране на нова организационна форма на труда” - Документация„Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, в здравното заведение и проектиране на нова организационна форма на труда” - Документация

“Отпечатване на медицински бланки и книги” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана“Отпечатване на медицински бланки и книги” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Покана

“Отпечатване на медицински бланки и книги” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация“Отпечатване на медицински бланки и книги” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД - Документация