Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Съдържание

Начало > Кариери

Кариери

Ние предлагаме:
• работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
• сигурност в заплащането на положения труд;
• добри условия за работа и възможност за обучение;

Желаещите могат да подадат молба и автобиография в отдел „Човешки ресурси”, в администрацията на болницата или да изпратят на елекронен адрес: otdelHR2016@gmail.com

Вакантни длъжности:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕООД

З А П О В Е Д конкурс управител ДКЦ

Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.1-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл.21, ал.2 от ЗПП

Декларация по чл.141, ал.8 от ТЗ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за избор на управител на „Диагностично-консултативен център „Александровска” ЕООД

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за избор на управител на „Диагностично-консултативен център „Александровска”” ЕООД с ЕИК 200531215

Крайното класиране в конкурса за управител на "Диагностично-консултативен център „Александровска”” ЕООД

-------------------------------------------------------

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК НА КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

Изисквания:
- висше или полувисше медицинско образование;
- умения за работа с пациенти;
- предишен опит ще се счита за предимство, НО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН.
Ние предлагаме:
- работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказали се с годините специалисти;
- сигурност в заплащането на положения труд;
- работно време – 7 часа;
- отпуск – съгласно условията на КТД, съобразно придобития трудов стаж и допълнителен платен отпуск за работа в операционен блок – 12 работни дни;
- добри условия за работа;
- възможност за работа със съвременна апаратура и високи технологии;
- възможност за обучение;
- основно месечно възнаграждение – съгласно условията на КТД, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер, съгласно КТ и допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер за извършени дейности и постигнати резултати Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация: ст.м.с. Мая Евтимова - тел: 0877572848

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и САНИТАР за всички клиники на болницата

Клиника по кожни и венерически болести
За допълнителна информация: м.с. Татяна Франсъзова - тел. 02/ 9230 683

-------------------------------------------------
Клиника по обща хирургия 
За допълнителна информация: ст.м.с. Даниела Соколова - тел. 02/9230 591

-------------------------------------------------
Клиника по хирургия - свободни позиции за мед. сестри в клиниката и операционни мед. сестри
За допълнителна информация: ст.м.с. Димитрина Тонова - тел. 02/9230 804

--------------------------------------------------
Клиника по кардиология 

в Отделение за планова хоспитализация
в Отделение по инвазивна кардиология
За допълнителна информация: ст.м.с. Райна Василева - тел. 02 / 9230 467, 391

---------------------------------------------------- Клиника по педиатрия
За допълнителна информация: ст.м.с. Радка Георгиева - тел. 02 / 9230 302

-----------------------------------------------------
Клиника по хематология
За допълнителна информация: ст.м.с. Маргарита Петровска - тел. 02 / 9230 522

----------------------------------------------------

Клиника по ендокринология 
За допълнителна информация: ст.м.с. Милена Паунова - тел. 02/ 9230 363

-----------------------------------------------------
Клиника по психиатрия 
За допълнителна информация: ст.м.с. Спаска Илиева - тел. 02/ 9230 301

----------------------------------------------------
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести 
За допълнителна информация: ст.м.с. Ивелина Атанасова - тел. 02/ 9230 470

----------------------------------------------------
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
За допълнителна информация: ст.м.с. Евгения Милорадова - тел. 02/ 9230 736


Изисквания за длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

- висше или полувисше медицинско образование;
- умения за работа с пациенти;
- предишен опит се счита за предимство