Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ                   

Тел.: 02/ 9230 810
         02/ 9230 811
E-mail: a_atanasov@alexandrovska.com


ОБРАЗОВАНИЕ

1986-1992г. Висше образование по медицина, МУ-Варна
1992-1998г. Специалност "Хирургия", МУ-София
2002г. "Здравен мениджмънт", Икономически университет - Варна
2003г. Сертифициран експерт по акредитация на лечебни заведения
2002-2004г. Магистър "Обществено здраве и здравен мениджмънт" във ФОЗ, МУ-София

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2019-2021г. Прокурист на УМБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч
2015-2018г. Изпълнителен директор на УМБАЛ - Шумен
2009-2015г. Управител на УМБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови Пазар
2003-2008г. Директор на РЗИ - Шумен
1992-2003г. Лекар-ординатор в Хирургично отделение, УМБАЛ "Д-р Добри Беров" ЕООД, гр. Нови Пазар

Използва английски и руски език