Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

За нас

НачалоЗа нас Дружество "Александровска" към БАПЗГ

Дружество "Александровска" към БАПЗГ

Дружество Александровска, РК София към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е учредено на 05.05.2004г. и до момента развива много богата и разнообразна дейност с вече изградени традиции като:
·
Води регистър на членовете си;
·
Организира, координира и регистрира продължаващото обучение на професионалистите по здравни грижи при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и с базите за следдипломно обучение;
·Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравните грижи, осъществявани от професионалисти по здравни грижи;
·Осъществява сътрудничество с други органи, организации и институции;

 

 

Председател
Вера Иванова – Старши рентгенов лаборант на Клиника по образна диагностика

Заместник председатели
Албена Бонева – Главна медицинска сестра на УМБАЛ „Александровска”
Мая Евтимова – Старша медицинска сестра на Клиника по урология

Секретар
Мария Начева – Старши медицински лаборант в Централна лаборатория по микробиология

Касиер
Стилияна Коцева – Медицинска сестра в КОХ

Членове
Стилияна Коцева - Старша медицинска сестра на КОХ
Ивелина Атанасова - Старша медицинска сестра на КПВБ

 

Контролна комисия

Председател
Даниела Керамидарска
– Инструктор лечебно хранене в Клиника по хирургия

Членове
Зинаида Николова – Медицинска сестра в Клиника по педиатрия
Мариета Пешева - Рехабилитатор в КФМР


Комисия по професионална етика


Председател
Анелия Димитрова – Старша медицинска сестра на Диагностично-консултативен блок

Членове

Валентина Кърнева – Клиничен лаборант в ЦКЛФ
Радка Георгиева – Медицинска сестра в Клиника по педиатрия

 

УС на Дружество Александровска eжегодно връчва награди след проведен избор по утвърдени критерии на заслужили професионалисти по здравни грижи в различни категории. Наградите са авторски статуетки, изработени от скулптора Иван Влаев - Председател на Настоятелството на Националната занаятчийска камара и грамоти. 

  
                        

 

Награда за Мис Александровска
 


Награда за принос в развитието на професията
и подобряване качеството на здравните грижи


Награда за дългогодишна дейност и
заслуги в областта на здравните грижи
 

Отличителен знак на членовете
на Дружество Александровска

 


От 2013г. с решение на УС на Дружеството е учредена нова награда за редовни членове на Дружеството, навършващи 60 годишна възраст в същата година и с повече от 20 години трудов стаж в УМБАЛ „Александровска”. Наградата се връчва по случай 12 Май - Международен ден на сестринството.

                                                                  


 Награда за дългогодишна дейност
в УМБАЛ "Александровска"
                                                                                                                

На 12 май, на тържествена церемония по случай Международния ден на сестринството, всяка година УС на БАПЗГ връчва национален приз „Професионалист на годината" в различни категории. През 2015г. Дружество към БАПЗГ "Александровска" е удостоено с първата за РБългария специална награда „Професионалист на годината - 2014" за активна дейност, свързана с юбилейното честване "135 години Александровска болница".

  

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – КЛОН СОФИЯ ГРАД
ДРУЖЕСТВО “АЛЕКСАНДРОВСКА”

1431 София
бyл. “Св. Г. Софийски” №1
тел.: 02/ 9230 381