Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

НОВА АПАРАТУРА И НОВИ РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ ПРИДОБИВА КЛИНИКАТА ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА ПО ПРОЕКТ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Двугодишните усилия на екипа на Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ ,,Александровска“, с ръководител доц. д-р Валерия Хаджийска, по проект към Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на тема ,,Подобряване на капацитета на циклотрона и дребно-мащабното радиофармацевтично производство“ се увенчаха с успех, когато в началото на 2024 година същият бе финално одобрен. Той представлява продължение на предходен проект към МААЕ, чрез който стана възможно приложение на най-съвременни радиофармацевтици (PSMA и DOTA-TOC) маркирани с галий-68, за диагностика на социално значими онкологични заболявания като простатния карцином и невроендокринните тумори, за които конвенционалните образни методи все още са твърде недостатъчни. Тяхното въвеждане в ежедневната клинична практика доведе до значително подобряване, както на диагностичните възможности, така и на терапевтичното поведение при тези пациенти. Новият проект има за цел въвеждане на нови радиофармацевтици с които допълнително да се подобри диагностиката на тези и други онкологични заболявания. Нещо повече, основна цел на проекта е разработването и прилагането в клиничната практика на т. нар. пептидна рецепторна радионуклидна терапия с Лутеций (177Lu-PSMA и 177Lu-DOTATOC) за лечение на вече споменатите заболявания, при пациенти при които конвенционалните терапевтични схеми (хормонална терапия и химиотерапия) са изчерпали своите възможности. Реализирането на проекта цели повишаване на достъпността на българските пациенти до този вид съвременни диагностични и терапевтични методи, като Клиниката по нуклеарна медицина към УМБАЛ ,,Александровска“ ще стане част от малкото центрове в България където това е възможно. Изпълнението на проекта включва както доставяне от МААЕ на апаратура, необходима за приложението на новите радиофармацевтици, така и осигуряване на специализации на екипа на клиниката във водещи европейски центрове, които стартират идния месец.