Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ИМУНОЛОГИЧЕН ТЕСТ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

В Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки на УМБАЛ ”Александровска” започна определяне на С1q компонент на комплемента с турбидиметрия. Методът е бърз, с висока специфичност, чувствителност и надеждност, и дава възможност за получаване на резултати в рамките на час, за разлика от досегашното изследване с ELISA-тест, чиито резултати се бавеха с около месец. Новият метод позволява да се изследват всички други съставки на имунната система в серума (различни протеини, имуноглобулини и др.). Цената на изследването не се поема от НЗОК, назначава се по лекарска преценка и за него няма предварителна подготовка. Лабораторията разполага с всички необходими базисни тестове за изследване на комплементната система при пациенти с автоимунни заболявания, пациенти с първични и вторични имунни дефицити и такива с алергични компликации (C1q, C3,C4,C1INH антигенен и функционален, CH50).

Системата на комплемента, известна още като комплементарна каскада, е част от имунната система и включва повече от 30 плазмени протеини, които работят в каскаден режим като всеки един задейства следващия, а следващият задейства друг. Системата на комплемента подобрява (допълва) способността на антителата и фагоцитиращите клетки да премахват микробите и увредените клетки от организма. Тя участва също и в „почистването“ на имунните комплекси. Коплементът има роля както в придобития, така и във вродения имунен отговор.