Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА" ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ПРАЙМСАЙТ НА IQVIA БЪЛГАРИЯ

Това съобщи ръководителят на сектор "Клинични изпитвания и проекти" към УМБАЛ „Александровска“ Златина Георгиева.

IQVIA е глобален доставчик на усъвършенствани анализи, технологични решения и услуги за клинични изследвания чрез данни и иновации в услуга на клиенти от фармацевтичния и здравния сектор. По силата на сключен договор между двете институции, УМБАЛ „Александровска“ става първата университетска болница в България, придобила статут на основен сайт (Bulgaria Prime Site) на IQVIA. Това означава, че болницата ще има приоритетното право първа да получава достъп до всички проекти по клинични изпитвания, които влизат на територията на Република България.

Със своя многопрофилен спектър и екип от висококвалифицирани специалисти, УМБАЛ „Александровска” е най-голямата база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Стратегическото сътрудничество с IQVIA ще доведе до оптимизиране на изследователската програма, до намаляване на времето за започване на клинични изпитвания и до по-добро съгласуване на процедурите с договорните партньори.