Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА „ЛЕКАР –СПЕЦИАЛИЗАНТ”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на изп. директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-31/07.02.2023г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията № 03-1663/16.03.2-23г. по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ: 1.

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ЧЛ. 17

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност по чл. 17:

ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА" Е ОДОБРЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ на студенти, специализанти и докторанти по "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", и за следдипломно обучение на медици и

За срок от пет години УМБАЛ “Александровска" ЕАД е одобрена за обучение на студенти, специализанти и докторанти по "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", и за следдипломно обучение на медици и на лица с висше немедицинско образование по "Клинична психология", по "Клинична химия" или по "Лабораторна имунология". Със заповед №РД-01-122/6.03.2023г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГЛАУКОМА В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

За поредна година по повод Световната седмица за превенция на глаукомата, УМБАЛ „Александровска“ организира безплатни, скринингови, консултативни прегледи на пациенти над 45г. Прегледите ще се извършват от 13 март 2023г., в очните кабинети на ДКЦ ,,Александровска” (вход откъм бул. „Пенчо Славейков”, до бариерата), в делничните дни от 14.00 до 17.00ч. Записване на тел.: 02/9230 295, всеки делничен ден от 10.00 до 15.00ч. Направление по здравна каса не се изисква!  Глаукомата е хронично, прогресиращо, дегенеративно заболяване, което настъпва безсимптомно и уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината.

НА 28 ФЕВРУАРИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ

Днес, 28.02, по случай Международния ден на редките болести, в Министерство на здравеопазването се състоя пресконференция с участието на зам.– министър Динко Странски, председателя на Националния алианс на хората с редки болести - Владимир Томов, ръководителите на експертните центрове по редки болести в УМБАЛ „Александровска“ и други лечебни заведения, и представители на пациентски организации, обединяващи хора с такива диагнози.

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „ЛЕКАР - СПЕЦИАЛИЗАНТ” И "СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ"

З А П О В Е Д № ЗЧР – 31 гр. София 07.02.2023 г. На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал.1 и ал.3 от Наредба №1/22януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С I. ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: I.1. „ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО …..” 1.      „Анестезиология и интензивно лечение” 1 място 2.      „Кардиология“ 3 места 3.      „Клинична микробиология“ 2 места 4.

ЩЕДРО ДАРЕНИЕ ОТ СТОЛИЧНИТЕ ЛАЙЪНС КЛУБОВЕ ПОЛУЧИ КЛИНИКАТА ПО ПЕДИАТРИЯ НА АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА

Цветен ехограф Z50, оборудван с необходимия софтуер, електронен мултичестотен конвексен трансдюсер, електронен мултичестотен линеен трансдюсер, принтер Sony UP-X898MD и мобилна количка; спирометър New Spirolab 1964 с осигурени за 1 година консумативи (мондщуци и антибактериални филтри), а също и лаптоп Lenovo IdeaPad 3 са най-новите придобивки на Детската клиника в УМБАЛ „Александровска“. Дарението на стойност 31 248 лв. е предоставено от двата ЛАЙЪНС клуба: ЛК „София Свети Иван Рилски“ и ЛК „София Свети Архангел Михаил“, които в края на миналата година се обединиха в обща кауза „Здраво Бъдеще за нашите деца“ и организираха Благотворителен бал с цел набиране на средства в помощ на лечебно-диагностичната дейност в Педиатрията на Александровска болница.