Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Новини

НачалоПресцентър Новини

БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И ТЕСТУВАНИЯ ЗА КОЖНИ АЛЕРГИИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

От 5 дo 9 декември 2022г. УМБАЛ „Александровска“ отново ще бъде част от Националната кампания за диагностика и профилактика на кожните алергични заболявания, която тази година е насочена към алергодерматозите след прекарана Covid инфекция. По време на кампанията гражданите ще бъдат преглеждани безплатно от 9.30 до 12.00ч., в кабинет №118 на партера на Клиниката по кожни и венерически болести, след задължително предварително записване на тел.

ДВАМА ЛЕКАРИ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ С НАГРАДИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В МЕДИЦИНСКАТА НАУКА

На тържествена церемония по случай 105-годишнината от създаването на Медицински университет – София и по случай Празника на научноизследователската и преподавателската дейност, за 21-ва поредна година ръководството на МУ връчи традиционно най-високите отличия на свои изявени служители за принос в развитието на българското медицинско, стоматологично и фармацевтично образование, наука и практика, и за значими постижения в преподавателската, научната и експертната дейност.

"БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА" ДАРИ ТОП АПАРАТ ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ НА ПЕДИАТРИЯТА В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

В Клиника по детски болести на УМБАЛ "Александровска" се лекуват насочено деца с респираторни, алергични и имунологични заболявания. Това са най-често бронхиолит, пневмония, ларингит, муковисцидоза, бронхиална астма, алергии и имунни дефицити. По-рядко постъпват и деца с вродени аномалии и интерстициални белодробни болести, които в много случаи изискват мултидисциплинарен подход. Благодарение на инициативата „Българската Коледа“, Детската клиника в лечебното заведение вече разполага с още един незаменим апарат за изследване на кръвно-газов анализ при деца с респираторни проблеми.

ПУЛМОЛОГЪТ Д-Р РАДОСЛАВ БИЛЮКОВ Е НОВИЯТ НАЧАЛНИК НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ БЛОК В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Д-р Радослав Билюков, дм завършва медицина с отличие в Медицински университет, гр. София през 2009г. и придобива специалност „Пневмология и фтизиатрия“ през 2016г. През 2017г. завършва магистратура по „Публична администрация и здравен мениджмънт“ в УНСС, а през 2019г. придобива образователната и научна степен "доктор". Понастоящем работи в Отделението по белодробни болести на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести в УМБАЛ "Александровска".

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г., обявяваме класирания кандидат: Вержиния Лъчезарова Стефанова  В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираната кандидатка следва да се яви в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на договор за трудови правоотношения.

ПОЧИНА ПСИХИАТЪРЪТ ДОЦ. АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ /29.05.1939 - 07.11.2022/

На 83-годишна възраст почина доц. Алекси Алексиев, чиято професионална кариера бе тясно свързана с Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александровска“. Доц. Алексиев завършва медицина във Висшия медицински институт (ВМИ) , гр. София през 1963г. Още от първи курс на обучението си е активен член на студентския кръжок по психиатрия. От 1964г. до 1966г. работи в Психиатричната болница в гр. Бяла, от 1964г. до 1966г. е клиничен ординатор в Университетската психиатрична клиника на ВМИ-София, от 1969г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЪДЕБНА МЕДИЦИНА" В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ Сияна Стоянова Панова Вержиния Лъчезарова Стефанова Мартина Веселинов Изпита ще се проведе на 15.

АНЕСТЕЗИОЛОГЪТ Д-Р СТЕФАН ФИЛЕВ ЩЕ РЪКОВОДИ АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Д-р Стефан Филев завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен (1992г.). През 1997г. придобива специалност по анестезиология и интензивно лечение в Медицински университет, София, а през 2009г. завършва магистратура по стопанско управление и здравен мениджмънт във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. От октомври 1992г. до март 2007г. работи в ОАРИЛ на МОБАЛ ,,Д-р Стефан Черкезов", гр. Велико Търново. От 2007г. до октомври 2013г. е началник на Спешното отделение там, а в периода 2013-2022г.