Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател
Диагностично консултативен център Дом за възрастни хора и дневен център Служба по трудова медицина