Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Лаборатории

НачалоЛаборатории Централна клинична лаборатория

Централна клинична лаборатория с лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология (ЦКЛЛТМКФ) е клас А структура на УМБАЛ ”Александровска”, която извършва рутинни и високоспециализирани изследвания, и фармакотерапевтични консултации за пациенти от цялата страна. Тя е основна база на Катедрата по клинична лаборатория и главен център за обучение на лабораторни специалисти и студенти по медицина и фармация. Приемник e на традициите, създадени от големите български лекари професор В. Моллов, професор К. Чилов и професор Й. Тодоров.

Лабораторията е лидер в управлението на имуносупресивната терапия след алогенна трансплантация. Извършва се анализ на всички имуносупресори с най-съвреммените аналитични технологии. Компетенциите на лабораторията за изчисляване на оптимални имуносупресивни дозови режими са обобщени в отделен синопсис-имуносупресори. При поискване е на разположение и подробен терапевтичен алгоритъм, за управление на имуносупресивната терапия, представящ основата на провежданите фармакотерапевтични консултации. 

Въведени са селективни и специфични методи за определяне на ендогенни съставки, многократно превъзхождащи автоматичните имунохимични системи по чувствителност и надеждност. Възможният репертоар е значително по-богат и включва редица разработени и валидирани методи в проблемни направления като клинична токсикология, антиретровирусна терапия - фармакокинетичен мониторинг за пациенти с ХИВ/СПИН, антинеопластична, антидепресивна, антипсихотична терапия и други.

В КЛКФ работят висококвалифицирани специалисти с най-високи академични степени и длъжности. Структурата разполага с модерна, уникална апаратура, с помощта на която осигурява надеждна информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението, управление на лекарствената терапия, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.