Gallery

В клиниката се извършват ехокардиографски изследвания за нуждите на нефрологичната практика, с учебна и научна цел, както и във връзка с извършвани клинични проучвания: диагностика на перикардни изливи, рамери на сърдечни кухини, систолна и диастолна функция на лявата камера.