Начало За нас Управление ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителен директор

ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ                        

Тел.: 02/ 9230 810
         02/ 9230 811
E-mail: dr.k.angelov@gmail.com

Дата на раждане – 7 юни, 1977

ОБРАЗОВАНИЕ
2004 г. – магистър по медицина, Медицински университет - София
2006 г. – магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт,
Медицински университет - София
2015 г. – магистър по финанси,
Университет за национално и световно стопанство - София

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
2010г. - специалност по „Хирургия”
2010г. – курс по хирургична онкология
2011г. – курс по хепатобилиарна и панкреатична хирургия

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
2004г.- 2006г. - лекар-ординатор в Спешно отделение – Шокова зала към ЦСМП – София област на територията на УМБАЛ „Св. Анна"
2006г.- до момента - хирург в Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” - София
2008г. – 2011 – главен административен лекар на Клиниката по хирургия, УМБАЛ „Александровска” - София
2006 г. – 2011г. – завеждащ Учебна дейност на Катедрата по хирургия, Медицински Университет – София
2012г. – до момента – Заместник – курсов ръководител на студентите 5-ти курс медицина
2012г. – до момента - член на Комисията по качество на обучението в Медицински факултет, Медицински Университет - София
2014г. – до момента – член на Управителния съвет на Асоциацията на Университетските болници за активно лечение в Република България
2014г. – до момента - секретар на Българско Хирургическо Дружество

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Упражнения по хирургия на студенти по медицина, студенти по дентална медицина, стажант лекари и обучение на специализанти по хирургия

НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Участие в над 40 научни форума - конгреси и конференции по хирургия в България и чужбина,
Автор и съавтор в публикации в специализирани медицински списания
Съавтор в 2 учебника по хирургия за студенти по медицина, специализанти и млади лекари
2008 г. - 2011 г. - научен секретар на сп. „Хирургия”
Дисертационен труд - „Оптимизиране на оперативното лечение и лимфната дисекция при рака на стомаха” (2014 г.)
2014 г. придобита образователна и научна степен „Доктор”
2014г. присъдена академична длъжност „Доцент”

ЧЛЕНСТВА В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българско Хирургическо Дружество
Български Лекарски Съюз
European Society for Medical Oncology
International Gastic Cancer Association
International Society of Surgery (ISS)

НАГРАДИ
През 2012 г. печели наградата „Най – добър преподавател" на студентите медици от випуск 2012 г.

Владее английски и руски език и ползва работно френски език.