Начало За нас Управление СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

УМБАЛ „Александровска" ЕАД е юридическо лице – акционерно дружество с едностепенна система на управление. Цялостната дейност на УМБАЛ „Александровска” ЕАД се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от пет члена, в т.ч. и Изпълнителен директор.


Председател на Съвета на директорите


ЧЛ.- КОР. ПРОФ. Д-Р ИВАН ГЕРГОВ МИТОВ, ДМН
Председател на Съвета на директорите
Декан на Медицински факултет при Медицински университет, София

ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ, ДМ
Член на на Съвета на директорите
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ХУГО ОСКАР, ДМ
Член на на Съвета на директорите
Специалист в Клиника по очни болести на УМБАЛ "Александровска"