Начало Диагностика Клинична лаборатория и клинична фармакология Структура

Структура

Наименованието КЛКФ се определя от обособяването на самостоятелно отделение по Клинична фармакология – резултат от предходното възходящо развитие на Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология. Отделението съчетава уникална за страната апаратура и специално подготвени, висококвалифицирани специалисти. Дейността му е посветена на управление на лекарствената терапия чрез фармакокинетичен, фармакодинамичен лекарствен мониторинг и фармакотерапевтични консултации – една от основните магистрали за навлизане на персонализираната медицина в клиничната практика.