Начало Клиники Клиника по очни болести Структура

Структура


Очната клиника на Александровска болница е структурирана по следния начин:
I-во очно отделение (по глаукома, хирургия на очните придатъци, роговицата, травмени състояния за ранна и късна реконструкция на преден очен сегмент)
II-ро очно отделение (витреоретина, включително аблационна хирургия и очни травми)
Детско очно отделение с:
Направление по офталмофизиология, вкл. периметрия, електроретинография, криоретинография
Направления:
по приложение на контактните лещи;
• анестезиология и реанимация;
• по флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика, лазерна терапия вкл. лазерна фотокоагулация, криокоагулация.

В това направление се извършва лазерно лечение на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, ФА диагностика на заболяванията на ретината и диабетната ретинопатия, ехография на око и орбита и др.

Операционен блок с амбулаторна операционна и лазерна операционна, операционна за криокоагулация;
 

I-во очно отделение

I-во очно отделение в Клиниката по очни болести на УМБАЛ "Александровска" с ръководител доц. Станислава Костова, дм е известно като първото и най-голямо "Глаукомно отделение", с дългогодишни традиции в диагностиката, косервативното, лазерно, хирургично лечение и проследяването на прогресията при пациентите с различни форми на глаукома:

• Първична откритоъгълна глаукома;
• Очна хипертензия;
• Глаукома с нормално налягане;
• Конгенитална (вродена) глаукома;
• Псевдоексфолиативна и пигментна глаукома;
• Неоваскуларна глаукома;
• Закритоъгълна глаукома;
• Специфични форми на вторична открито- и закритоъгълна глаукома.

В I-во очно отделение на УМБАЛ "Александровска" се предоставя високо квалифицирана помощ също за диагностика и последващо лечение, включително и хирургично на:

• Катаракта (вътрешно перде) и имплантация на вътреочна леща;
• Макулна дегенерация свързана с възрастта;
• Заболявания на клепачите (туморни, възпалителни, травматични и др.);
• Заболявания на слъзния апарат;
• Заболявания на конюнктивата (туморни, възпалителни и др.);
• Заболявания на роговицата (възпалителни, дегенеративни, травматични и др.);
• Отлепване на ретината;
• Разнообразна очна патология като усложнение от системни заболявания – захарен диабет, артериална хипертония, тиреотоксикоза и др.

 

 

II-ро очно отделение

II-ро очно отделението по витреоретинална хирургия в Клиниката по очни болести с ръководител д-р Яни Здравков, дм разполага с екип от лекари, които покриват пълния аспект на очната хирургия, диагностика и консервативно лечение. В отделението се извършват реконструктивни операции на преден и заден очен сегмент, а също така и екстракция на чужди тела в предния и заден очен сегмент с висока сложност. Извършват се всички необходими диагностични и лечебни процедури при пациенти с дегенерация на макулата, диабетни промени в очното дъно и всички видове дегенеративни промени в ретината.

Поради високите стандарти в диагностиката, консервативното и хирургично лечение, второ очно отделение е търсено като център за обучение на лекари от цялата страна.

Операции на заден очен сегмент:
• Конвенционална хирургия при отлепване на ретината;
• Витреоретинална хирургия с тампонада на газ и силиконово масло, ендолазер;
• Хирургия на макулата;
• Реконструктивна хирургия на заден очен сегмент;
• Операции на преден очен сегмент:
• Факоемулсифакиця при операция от катаракта;
• Имплантация на меки вътреочни лещи;
• Имплантация на торични вътреочни лещи (корекция на астигматизъм);
• Имплантация на мултифокални вътреочни лещи, които осигуряват корекция за пресбиопия;
• Корекция на късогледство;
• Операции за компенсация на вътреочно налягане (глаукома);
• Стандартна трабекулектомия;
• Поставяне на дренажни импланти;
• Вискотрабекулопластика;
• Селективна лазер-трабекулектомия.

 

Детско очно отделение

В Детско очно отделение с ръководител доц. Галина Димитрова се извършва:

• Скрининг за ретинопатия на недоносеното (+RETCAM) диагностика
• Лечение на ROP
• Скрининг за рефракционни аномалии при деца
• Лечение на амблиопия
• Консервативно и оперативно лечение на кривогледство
• Диагностика и лечение на вродени заболявания
• Хирургично лечение на вродена катаракта
• Хирургично лечение на глаукома
• Диагностика и лечение на възпалителни заболявания в детска възраст
• Диагностика и рехабилитация на дегенеративни заболявания в детска възраст
• Диагностика и лечение на туморни заболявания в детска възраст
• Лечение на дакриоцистит на новороденото

 

 

Операционен блок

Операционният блок на Очна клиника разполага с шест модерно оборудвани зали, съобразени с изискванията на Европейския съюз. Операционната разполага с три апарата за факоемулсификация, един комбиниран апарат за предна и задносегментна хирургия, един апарат за парс плана витректомия, апаратура за криокоагулация, диатермия и др. Всички зали са снабдени с модерни операционни микроскопи. Извършват се хирургични интервенции за катаракта, глаукома, отлепвания на ретината, усложнения при диабетна ретинопатия, заболявания на роговицата, заболявания в детската възраст, пластики и др.