Начало Клиники Клиника по кожни и венерически болести Структура

Структура

Кабинет по онкодерматология с оперативна дейност

тел.: 02/ 9230 336                                                           


Кабинетът разполага с две модерно обзаведени  манипулационни, където оперативно се отстраняват  доброкачествени и злокачествени новообразувания на кожата. Прилагат се съвременни и козметично приемливи оперативни подходи и пластики.

 

 

 

 

 

 

Кабинет за лабораторна диагностика на сифилис и други полово предавани болести


Д
-р Елена Петрова, дм
тел.: 02/ 9230 472


Кабинетът е специализирано и акредитирано референтно звено за серологична, имуноензимна и молекулярно-биологична диагностика на полово-предаваните инфекции. Към него се насочват пациенти с пълен спектър на болести предавани по полов път, всички стадии на сифилис, невросифилис и сифилис на бременните, хламидиални инфекции, гонококция, СПИН и др.


 

 

Кабинет по физикална терапия на кожно-венерическите заболявания

Доц. д-р Любомир Дурмишев, дм
тел.: 02/ 9230 416

• провежда се PUVA-лечение на болни с псориазис, витилиго, микозис, фунгоидес, парапсориазис, хронични екземи, алопеция, палмо-плантарна пустулоза и пр.;
• селективна фототерапия;
• тесноспектърна УВ-Б терапия на псориазис и други хронични дерматози;
• в кабинета се прилага електромагнитно поле, ултразвук, фонофореза, криотерапия, електрокоагулация;
• разполага с PUVA-душ кабина.


                              

Отделение по дерматохистопатология и имунохистохимия

Началник
Проф. д-р Мария Балабанова, дм
тел.: 02/ 9230 558
 
Специализирана референтно част от ККВБ за микроскопска диагностика на патологичните кожни състояния. Диференцира отделните дерматологични заболявания и подпомага диагностичния процес. Прилага рутинни оцветявания и модерни хистохимични и имунохистохимични техники за преценка на заболявания от възпалителен характер /псориазис, лихен рубер планус, васкулити, съединително-тъканни болести и др./ и кожни новообразувания /базоцелуларни и спиноцелуларни карциноми, меланом лимфом и пр/. Приемат се за обработване и отчитане биопсични материали от кожа и лигавица от дерматологични звена от цялата страна.

 

 

Микологичен кабинет

Доц. д-р Гриша Матеев, дм
тел.: 02/ 9230 464

Специализиран кабинет за микроскопска диагностика на гьбичните заболявания на кожата и кожните придатъци. Извършват се експресна светлинна и флуоресцентна микроскопия на гъбни препарати получени от кожа, лигавица, косми и нокти, културелно и биохимично идентифициране на гъбичните причинители, както и клинична диагностика с лампата на Wood. Приемат се за изследване пациенти от цялата страна, насочени от дермато-венеролози, гинеколози и други сециалисти.

 

Направление за имунофлоуресцентна диагностика

Ръководител
Проф. д-р Снежина Василева, дм
тел.: 02/ 9230 379

От създаването му през 1972 г. като лаборатория, направлението се е утвърдило като единствено и референтно за страната в областта на имунологичната диагностика на автоимунните булозни дерматози: пемфигус, булозен и цикатризиращ пемфигоид, дерматитис херпетиформис, придобита епидермолиза и пр. Рутинно се провеждат директна имунофлуоресценция върху биопсични материали от кожа и/или лигавица, индиректна имунофлуоресценция на серуми от пациенти в активен стадий на заболяване или за проследяване на ефекта от терапията. Направлението извършва и Lupus band test при пациенти със съединително-тъканни заболявания, насочени от цялата страна от дерматологични, ревматологични и др. клиники на територията на страната.

 

Сектор по детска дерматология


Секторът по педиатрична дерматология е създаден през 40-те години на миналия век. Той е единствен по рода си в България и понастоящем. Детският сектор е обособен самостоятелно и отделно от останалите болнични стаи в клиниката. Хоспитализират се деца от 3 до 18 години за диагностициране и лечение на дерматологични заболявания, характерни за тази възрастова група.

Кабинет по съдови дерматози

Д-р Динко Странски
тел.: 02/ 9230 336


Единственият кабинет, тясно специализиран в областта на венозни и артериални заболявания на кожата, както и в лечението на трудно заздравяващи рани.