Начало Полезна информация ФОНДАЦИЯ "АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ" ДАРИ НОВА АПАРАТУРА НА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

ФОНДАЦИЯ "АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ" ДАРИ НОВА АПАРАТУРА НА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

16.04.2013
ФОНДАЦИЯ "АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ" ДАРИ НОВА АПАРАТУРА НА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

Немската фондация „Александър фон Хумболт” дари нова апаратура за Лабораторията по ликворология и неврогенетика на Клиниката по Нервни болести на УМБАЛ „Александровска”. Модерното оборудване включва микротом, криостат и микроскоп на обща стойност 39 800 Евро. Програмите на фондацията стимулират академичното сътрудничество между германски учени и перспективни изследователи от други страни. Дарената апаратура е за продължаване на научната и преподавателска дейност на две отлично представили се стипендиантки на фондацията – доц. Велина Гергелчева (Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”) и доц. Радка Кънева (Център по молекулна медицина към МУ - София). Оборудването е предназначено за невропатологична диагностика и за научно-изследователска дейност в областта на невромускулните заболявания (НМЗ).
Дарението бе символично предадено на клиниката от г-н Йорг Шенк – референт по научни въпроси в Посолството на Република Германия у нас.
Екипът на неврологичната клиника, ръководен от проф. Ивайло Търнев е с 20 годишен опит в развитието на клиничната неврогенетика и постигна сериозен успех в откриването и лечението на невродегенеративните заболявания, включително в идентифицирането на 10 нови нозологични единици. Той е член на европейската мрежа “TREAT-NMD” и изпълнител на проекта “CARE-NMD” за прилагане на европейските стандарти за грижи при прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен.
Диагностицирането на НМЗ преминава през 3 етапа: клинично фенотипизиране, имунохистохимично типизиране и молекулярно-генетично верифициране.
През последните 5 години в България не се е осъществявала хистологична диагностика на НМЗ, поради липса на апаратура за втория етап от диагностичния процес. За него пациентите се изпращали в чужбина.
Професор Търнев изказа своето удовлетворение, че с въвеждането на новата апаратура се постига ново технологично ниво на лабораторните изследвания, което позволява българската неврология да бъде в крак със световните тенденции за развитие на невронауките и създава оптимални условия за пълноценно реализиране на медицинските, научни и преподавателски възможности на неговия екип.
Екипът на клиниката има установено сътрудничество с водещи лаборатории и специалисти от Германия, Австрия и Великобритания за оказване на експертна и методична помощ в невропатологичната научно-изследователска дейност на клиниката.