Начало Полезна информация "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

"АЛЕКСАНДРОВСКА" ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

27.05.2013
"АЛЕКСАНДРОВСКА" ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Проект „Подобряване на безопасните условия на труд в УМБАЛ ”Александровска” ЕАД” е одобрен за финансиране от Европейския социален фонд. Болницата е бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” на ОП „Развитие на човешките ресурси” и получава желаната сума от 199 346,58 лв.
При успешно реализиране на проекта ще се подобри работната среда на служителите на лечебното заведение. Предвидено е закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за всички лица, при дейността на които се отчита риск. Една от целите на проекта е усъвършенстване на концепцията за превенция на рисковете от злополука на работното място.
До края на 2013 г. проектни дейности за близо 18 000 000 лв. ще бъдат реализирани в лечебното заведение Предстои внедряването на още 14 позиции нова техника и апаратура за доизграждане на Центъра за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска», строително-ремонтни дейности в някои от най-старите структури на болницата, разкриване на „Център за профилактика на захарен диабет тип 2” към Клиниката по Ендокринология и др. Средствата са осигурени по програми на ЕС, СРИП на МЗ, международен фонд „Козлодуй”, от държавния бюджет и от собствени приходи.
До края на календарната година университетските клиники ще получат медицинска апаратура за научни цели на стойност около 2 000 000 лв. по програма на Медицински университет – София.
През месец април УМБАЛ Александровска отбеляза ръст в реализираните клинични пътеки с 24%, спрямо 2012 г. Ръководството на болницата следва стриктна финансова политика, която цели да обезпечи устойчивото развитие на здравното заведение. Част от приоритетите му е да гарантира безопасни и модерни условия на труд, които все повече да позитивират отношението към услугите, предлагани от него, да привлича инвестиции и човешки ресурс. Подобно на 2012 г., новото ръководство предвижда положителен финансов резултат и липса на просрочени задължения към доставчиците в края на 2013 г.