Начало Клиники Отделение по интервенционална гастроентерология

Отделение по интервенционална гастроентерология

Към Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ функционира ендоскопски кабинет, снабден с апаратура от най-висок клас на японските фирми Олимпус, Пентакс и Фуджинон. В него се извършват диагностични и терапевтични горни и долни ендоскопии за:

• диагностика и стадиране на злокачествени заболявания на гастроинтестиналния тракт;
• биопсии;
• ендоскопска хемостаза;
• гастроинтестинално стентиране при малигнени стенози на хранопровод, пилор, дебело и право черво /предоперативни и/или палиативни/;
• ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
• стентиране на стенози на жлъчното дърво;
• папилосфинктеротомия и екстракция на конкременти от жлъчни канали;
• лигиране на варици на хранопровода;
• ендоскопска полипектомия, включително при големи и трудни (авансирали) полипи с начален карцином на дебело черво;
• полипектомии от стомах;
• лигиране на хемороиди;
• хромоендоскопия;
• конфокална лазерна ендомикроскопия /единствено в страната/ с апарат на френската фирма "Мауна Кеа" с увеличение на образ от стомах, хранопровод и дебело черво до 1000 пъти и т. нар. "оптична биопсия", скъсяваща цикъла ендоскопия - биопсия - хистология - диагноза - терапия до един етап. 

Кабинетът работи с направления по здравна каса след записване на телефон 02/ 9230 900 между 9 и 14 часа.