Начало Клиники Клиника по урология Научно-преподавателска дейност

Научно-преподавателска дейност

Първата Катедра по урология в България е създадена на 17.12.1951 г. в ИСУЛ (Институт за следдипломно усъвършенстване на лекари) с ръководител проф. д-р Антон Червенаков. Първата самостоятелна Клиника по Урология към Медицински факултет, София е създадена на 06.02.1961 г. с ръководител проф. д-р Стоян Ламбрев. През 1972 г. структурите ръководени от проф. А. Червенаков и проф. Ст. Ламбрев се обединяват в единна Катедра по Урология към Медицинска академия, София, чиято клинична база остава на територията на Александровска болница.

Катедрата по урология е база за обучение на студенти медици – VI курс (задължителна модулна система). Разработени са програми за провеждане на практическо обучение по урология и за стаж на студентите по свободно избираема дисциплина. Последните 5 години в Катедрата по Урология се обучават чуждестранни студенти по медицина на английски език. Тук се обучават и общопрактикуващи лекари по модул “ урология ” и  се провеждат тематични курсове към СДО за специализиращи лекари.

Преподавателският състав от Катедрата по урология участва в написването и издаването на научно-изследователска, популярна и образователна литература. Членовете му са автори на учебници, ръководства и монографии, предназначени за студенти, специализанти по урология и други специалисти, в съавторство с уролози от страната и чужбина.

Клиничния опит, постижения и резултати от прилагането на нови методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания (над 250 научни статии) се публикуват редовно в наши и чужди специализирани списания като “Хирургия”, “Съвременна медицина”, “Урология”, “УРОНЕТ”, Андрология”, „Известия по химия на БАН”, “Urology”, “European Urology”, “British Journal of Urology” и др. За период от 10 години са изнесени над 40 доклада по проблемите на урологията на наши и международни научни форуми (конгреси и симпозиуми на Европейската и Световната асоциации по урология).

Научният състав от Катедрата по урология организира и участва активно в урологични конгреси и симпозиуми с международно участие – Национален конгрес по урология, Национален симпозиум по заболяванията на простатната жлеза в Сандански, Варненски урологични дни, Национален симпозиум по проблемите на бъбречната калкулоза във В. Търново. По време на тези научни прояви водещи уролози от Катедрата по урология при Медицински факултет, София споделят своя практичен и научен опит под формата кръгли маси, сателитни симпозиуми и лични контакти с уролози, нефролози, хирурзи, акушер-гинеколози и други специалисти.