Начало Диагностика Централна лаборатория по микробиология

Централна лаборатория по микробиология


Централната лаборатория по микробиология извършва микробиологично изследване на кръв за хемокултура; цереброспинален ликвор; пунктати от стерилни телесни кухини /плеврален, ставен, коремен, преикардиален/, перитонеален диализат; жлъчка; материали от рани, включително инфекции, свързани с оперативна намеса; урина; носен, гърлен секрет; храчка; бронхо-алвеоларен лаваж, трахеобронхиален аспират; материали от генитална система; изпражнения; очен секрет; ушен секрет; проби от болнична среда; серологични изследвания и други.