Начало Клиники Клиника по кожни и венерически болести Контакти

Контакти

Началник ККВБ - проф. д-р Любка Митева, дм Тел.: 02/ 9230 451
Технически секретар - Моника Гавраилова Тел.: 02/ 9230 684
Старша мед. сестра -  Тел.: 02/ 9230 683
Приемен кабинет Тел.: 02/ 9230 447
Консултативен кабинет Тел.:02/ 9230 494
Канцелария Тел.: 02/ 9230 454
Направление по алергодерматози и онкодерматология  
Ръководител направление - доц. д-р Л. Дурмишев, дм Тел.: 02/ 9230 438
Доц. д-р Ж. Казанджиева, дм Тел.: 02/ 9230 511
Д-р 3. Негенцова Тел.: 02/ 9230 416
  Тел.: 02/ 9230 323; 336
Д-р Б. Мирчевска Тел.: 02/ 9230 445
Направление по полово предавани болести и онкодерматология  
Ръководител направление -  Тел.: 02/ 9230 448
  Тел.: 02/ 9230 478
Д-р Д. Капнилов Тел.: 02/ 9230 448
  Тел.: 02/ 9230 511
Д-р М. Сълева Тел.: 02/ 9230 478
Направление по болести на съединителната тъкан и по детска дерматология  
Ръководител направление - доц. д-р Гриша Матеев Тел.: 02/ 9230 685; 464
Д-р И. Ботев Тел.: 02/ 9230 416
Д-р Е. Петрова, дм Тел.: 02/ 9230 472; 448
Д-р И. Гроздев, дм Тел.: 02/ 9230 459
Д-р Д. Странски Тел.: 02/ 9230 336; 447
   
Направление по автоимунни булозни заболявания  
Ръководител направление - проф. д-р Сн. Василева, дм Тел.: 02/ 9230 379
  Тел.: 02/ 9230 849
Д-р Д. Серафимова Тел.: 02/ 9230 495; 593
  Тел.: 02/ 9230 464
  Тел.: 02/ 9230 493; 759
Д-р К. Дреновска, дм Тел.: 02/ 9230 379
Отделение по дерматохистопатология и имунохистохимия  
Началник отделение - проф. д-р Мария Балабанова, дм Тел.: 02/ 9230 558
Направления - клинична дерматология; дерматопатология на възпалителни дерматози и доброкачествени и злокачествени кожни образувания  
Д-р Ив. Ботев Тел.: 02/ 9230 416
  Тел.: 02/ 9230 493
Направление за имунофлоуресцентна диагностика  
Началник направление - проф. д-р Сн. Василева, дм Тел.: 02/ 9230 379; 445
Д-р К. Дреновска, дм Тел.: 02/ 9230 379
Кабинет за диагностика и лечение на полово предавани болести  
  Тел.: 02/ 9230 448
Д-р Д. Капнилов Тел.: 02/ 9230 448
Д-р Ел. Петрова, дм Тел.: 02/ 9230 472
Кабинет по съдови дерматози  
Д-р Д. Странски Тел.: 02/ 9230 336
Кабинет за лабораторна диагностика на сифилис и други полово предавани болести  
Д-р Е. Петрова, дм Тел.: 02/ 9230 472
Кабинет по физикална терапия на кожно-венерическите заболявания  
Д-р Л. Дурмишев, дм - на функционален принцип; Тел.: 02/ 9230 438
Д-р И. Гроздев, дм - на функционален принцип; Тел.: 02/ 9230 459
Микологичен кабинет  
Доц. д-р Г. Матеев, дм - на функционален принцип; Тел.: 02/ 9230 464
Кабинет по онкодерматология с оперативна дейност  
  Тел.: 02/ 9230 478
  Тел.: 02/ 9230 323; 336
Кабинет по дерматологична козметика  
  Тел.: 02/ 9230 511
Кабинет по дерматоалергология  
Доц. д-р Ж. Казанджиева, дм Тел.: 02/ 9230 511