Начало Клиники Клиника по физикална медицина и рехабилитация

Клиника по физикална медицина
и рехабилитация


Клиниката по Физикална медицина и рехабилитация има за цел да поддържа и възстановява физическото, психическо и умствено здраве, благоприятстващи осигуряването на по-добро качество на живот. Тя осъществява непрекъсната, безотказна, висококачествена и специализирана медицинска дейност в областта на физикалната и рехабилитационната медицина в следните основни направления:

  • физикална медицина и рехабилитация на хирургичните болести;
  • физикална медицина и рехабилитация на вътрешните болести;
  • физикална медицина и рехабилитация на детските болести.