Начало Клиники Клиника по психиатрия

Клиника по психиатрия


Клиника по психиатрия на УМБАЛ "Александровска" осъществява специализирана психиатрична болнична и консултативно-диагностична извънболнична помощ на пациенти от цялата страна. В нея се извършва: 

• Лечение на лица с остри и обострени хронични психични заболявания;
• Диагностика и лечение на лица с психични и придружаващи соматични заболявания;
• Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения, вкл. и диагностично и терапевтично проблемни случаи;
• Спешни кризисни интервенции на болни и семействата им;
• Амбулаторно проследяване на болни, които са били диспансеризирани и продължават да се водят на диспансерен учет, както и на нови случаи, насочени от други лечебни заведения или обърнали се по собствено желание към извънболничната служба;
• Експертна дейност;
• Учебно-преподавателска;
• Научно-изследователска дейност;