Начало Клиники Клиника по пропедевтика на вътрешните болести „Проф. Стоян Киркович”

Клиника по пропедевтика на вътрешните
болести „Проф. Стоян Киркович”


В Клиника по пропедевтика на вътрешните болести се осъществава лечение на всички остри, обострени и хронични заболявания на дихателната система, сърдечно-съдовата система и на храносмилателната система, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури, както и инструментални изследвания и клинична практика в сферата на гастроентерологията.
 
Състои се от три отделения: по пулмология, по кардиология с направление за интензивно лечение и отделение по гастроентерология.