Начало Клиники Клиника по нуклеарна медицина

Клиника по нуклеарна медицина


Клиника по Нуклеарна медицина е най-голямото звено по нуклеарна медицина в България, в което се прилага целия набор от диагностични и терапевтични методи с радиофармацевтици. По отношение и на кадрова и апаратурна обезпеченост, тя може да съперничи на водещите центрове в това направление в Европа.

След въвеждането на хибридната образна диагностика у нас през броя на диагностичните нуклеарномедицински процедури в Клиниката по Нуклеарна медицина непрекъснато расте като само за периода 2011г.-2012г. нарастването е с 41%. В нея се провеждат изследвания, уникални за нашата страна и се консултират болни, изследвани и лекувани с радиофармацевтици не само в България но и в чужбина. Така Клиниката по Нуклеарна медицинасе превръща в най-високотехнологичното звено в областта на нуклеарната медицина в България.