Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

НачалоКлиники Клиника по кожни и венерически болести

В Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ "Александровска" се осъществява съвременна диагностика и лечение на кожните и полово-предавани болести. Съответната лаборатория е референтна за цялата страна.

Клиниката е единственото за страната дерматологично заведение, в което:
• е осигурено денонощно дежурство на лекари;
• съществува сектор по детска дерматология;
• съществува кабинет по контактно-алергични професионални кожни болести;
• съществува лаборатория по микология, единствена в страната профилирана за диагностика и лечение на гъбични заболявания;
• в клиниката е единствената имунолигична лаборатория, в която се провежда метода на директната имунофлуоресценция;
• се прилага съвремeнна физиотерапия на кожните болести (наличие на апаратура за провеждане на селективна фототерапия, тесноспектърни UVB лъчи и PUVA терапия).

Клиниката разполага със собствена библиотека с огромна сбирка в областта на медицината и дерматовенерологияталогията.