Начало Клиники Клиника по детска психиатрия „Свети Никола”

Клиника по детска психиатрия
„Свети Никола”


Клиника «Св. Никола» е уникална като единствената университетска структура по детска психиатрия в България. В нея работят водещите детски психиатри, подготвят се медицинските стандарти, апробират се новите диагностични и лечебни методи и обучителните програми. Тя осъществява консултации на институциите, които имат отношение към психичното здраве и социално благополучие на децата и юношите.

В клиниката се осъществява оценка и интервенции при разстройства на развитието, психични, емоционални и поведенчески разстройства, хранителни разстройства и др, съгласно медицински стандарт по психиатрия; консултативна дейност и кризисни интервенции.