Начало Клиники Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по анестезиология
и интензивно лечение


Клиниката по Анестезиология и Интензивно лечение (КАИЛ) е специализирана структура за осъществяване на анестезия и интензивно лечение със смесен тип – профилирано и непрофилирано (общо) интензивно лечение.

КАИЛ осигурява 24 часа безотказна, специализирана, високоотговорна и качествена, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и интензивно лечение.