Начало Диагностика Клиника по образна диагностика

Клиника по образна диагностика


Клиниката осигурява 24-часово дежурство на рентгенов екип за обслужване на пациенти по спешност, неотложен прием и на хоспитализирани пациенти.

Осъществява дейности по специалността образна диагностика в следните две основни направления: по срезова образна диагностика и инвазивна и интервенционална рентгенология и по конвнвекционална образна диагностика, мамография и ехография.