Начало Клиники Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение

Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение


Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение на УМБАЛ „Александровска” е единствената клиника в страната, която осъществява пълния обем на нефрологична дейност в четири основни направления:

  • Консервативна нефрология
  • Диализно лечение
  • Бъбречна трансплантация
  • Редки болести в нефрологията

В нея се извършват диагностика и лечение на нефрологични, диализни и бъбречно трансплантирани пациенти  от цялата страна, поддържа се листата на реципиенти, чакащи бъбречна трансплантация, както и подготовка на двойки донор/рецепиент за бъбречна трансплантация от жив донор.

Клиниката извършва специализирана консултативна нефрологична помощ на пациенти от различни клинични звена в структурата на УМБАЛ „Александровска”, вкл. и на бъбречнотрансплантирани, както и консултативна и методична помощ на нефролозите от страната и на общопрактикуващите лекари по проблемите на клиничната нефрология.