Начало Клиники Клиника по клинична имунология<br>с банка за стволови клетки

Клиника по клинична имунология
с банка за стволови клетки


В клиниката по Клинична имунология се извършва диагностично-лечебна дейност, съгласно медицински стандарт "Клинична имунология" в областта на имунологията, нефрологията, педиатрията, кардиологията, ревматологията, хематологията, трансплантологията, инфекциозните болести, имунните дефицити и други. Има добре развити научно-изследователска и учебно-преподавателска дейности.

Изпълняват се следните клинични пътеки и процедури:

• Клинична пътека № 110 „Лечение на пациенти с доказан първичен имунен дефицит”;   
• Aмб. процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи лекарствени продукти по реда на чл 78 т. 2330”;
• Aмб. процедура № 33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема;
• Aмб. процедура № 27 "Специфични изследвания при хематологични заболявания”.

Извършва се имунологична подготовка на донори и реципиенти за трансплантация на органи, тъкани и клетки и мониториране на трансплантирани пациенти.

Клиниката по Клинична имунология притежава сертификати за качеството на изследванията от международни системи за междулабораторен контрол (INSTAND, NEQAS, Eurotransplant, Balkan EPT, СЕТ), ISO, както и от националната система за ВОК по имунология. Акредититана е от Евпопейската федерация по имуногенетика (EFI) от 1998 г.