Начало Клиники Клиника по урология История

История

Първосъздатели на Българската урологична школа и основен принос за развитието на урологията в България  имат проф. Владимир Томов, проф. Антон Червенаков, проф. Параскев Стоянов, проф. Ал. Станишев, д-рТаню Танев, д-р Хр. Оцетов и др.

Първото урологично отделение към УМБАЛ „Александровска” е създадено през 1935 г. като част от Клиниката и Катедрата по Обща хирургия. За негов завеждащ е назначен доц. Владимир Томов, по-късно професор. На 06.02.1961 г. с решение на тогавашното ръководство на Александровска болница и ВМИ, София се създава първата в България Клиника по Урология. За нейн пръв ръководител е избран проф. Стоян Ламбрев. По нататък исторически през 1972 г. клиниките на Александровска болница и ИСУЛ се обединяват на базата на Александровска болница. В периода 1973-1988 г. клиниката е част от НИНУХТ ( Научен институт по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация) и е съществувала под две структури – Урология А и Урология Б, съставящи една Катедра към ВМИ и МА (Медицинска Акедемия). По-късно се формират 4 структури: Клиника по Нефролитиаза; Клиника по Обща урология; Клиника по Онкоурология и САРИЛ (Сектор по Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение). От 1999 г. съществува една Клиника с шест отделения:

І. Обща урология с два сектора – „Ендоурология и ЕКЛ" (екстракорпорална литотрипсия) и „Лапароскопска хирургия”;
ІІ. Отделение „Нефролитиаза” с два сектора – „Андрология” и „Детска и реконструктивна урология”;
ІІІ. Отделение по „Онкоурология”;
ІV. Отделение по „Бъбречна трансплантация”;
V. Отделение по „Анестезиология и интензивно лечение”;
VІ. Операционен блок.
На 30.07.2010 г. отделението по „Анестезиология и интензивно лечение” е извадено от структурата на урологичната клиника.

В 52 годишната си история, Клиниката по урология е ръководена от водещи специалисти в страната: проф. Стоян Ламбрев /1961-1973/, проф. Никола Атанасов /1973-1980/, проф. Николай Минков /1980-1982/, проф. Христо Куманов /1982-1989/, доц. Ламбо Доновски /1989 –1993/, проф. Петър Панчев /1993-1995/, проф. Христо Куманов /1995-1999/, проф. Петър Панчев /1999 -2006/, проф. Митко Цветков /2006-2009/, проф. Чавдар Славов/2009-2013/, проф. Петър Симеонов /2013-към момента/.