Начало Клиники Клиника по детски болести История

История


Педиатричната клиника на Александровска болница е клиниката "майка” на Катедрата по Детски болести. Създадена преди почти 100 години, тя е школа за обучение и професионално израстване на няколко поколения педиатри. В нея ся работили висококвалифицирани специалисти от различни области на детските заболявания - пулмология, ендокринология, хематология, кардиология, нефрология, генетични и метаболитни заболявания, онкология, бронхология, физиотерапия и рехабилитация, рентгенология и др.
Едни от най-добрите преподаватели по педиатрия са възпитаници на същата клиника – проф. Стефан Ватев, проф. Маринов, проф. Гизов, проф. Ниньо, проф. Бакалова, проф. Антова, проф. Др. Бобев, доц. Доспевски, доц. Статева, доц. Лалов, доц. Симеонова, доц. Л. Христов, проф. Спасов, доц. Бакалов, проф. Нинова, доц. Бояджиева, доц. Бояджиев, доц. Коприварова, доц. Калев, както и голям брой главни асистенти. Преподавателите от клиниката са активни участници в международни и национални форуми, с голям брой публикации в наши и чужди списания, както и с признати рационализации и изобретения. Те са автори на няколко значими монографии и учебници по детски болести. 

Детска клиника на Александровска болница е първата, в която се провеждат изследвания на кръвни газове с апарата на Аструп, изследване на дихателната функция в детската възраст /основите са положени от проф. Антова/, ангиопулмографии /проф. Нинова/. Прилагани са най-съвременни методики на преподаване, диагностика и лечение, особено в областта на детската пулмология и алергология, лечението на детския диабет, сърдечните и метаболитни заболявания, детската онкология и хематология, интензивната терапия, кърмаческата патология и др. Под ръководството на проф. Антова е разкрит диспансера за наблюдение на децата с хронични белодробни заболявания, в който в продължение на няколко години е прилаган и метода на акупунктура и лазертерапия.

Проф. Стефан Ватев е е един от създателите на българската педиатрия, първият български професор по педиатрия, антрополог, събирач на фолклор. Той е един от основателите на Българския лекарски съюз (1901), Почетен гражданин на Ловеч и на София. 
Проф. Ватев завършва медицина с докторат в Лайпциг (1893) и специализира детски болести в Берлин. През 1905г. е назначен за ръководител на първото в България Детско отделение в Александровска болница - София.

Лекарите Ст. Ватев, М. Русев и П. Ораховац имат особени заслуги за откриването на Медицинския университет в София. Катедрата по детски болести е създадена през 1919 г. През 1923 г. д-р Ватев става първия професор по педиатрия в България и ръководи катедрата до 1936 г. По инициатива на Ватев, Киров и Павлович през 1918 г. започва строеж на нова сграда за Детска клиника на Александровска болница, който приключва през 1926 година.