Начало Клиники Клиника по кожни и венерически болести Информация за пациента

Информация за пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КОМИСИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
НА ТЕЖЪК ПСОРИАЗИС С БИОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Председател: проф. д-р Любка Митева
Членове:
Проф. д-р Снежина Василева
Проф. д-р Мария Балабанова
Доц. д-р Георги Пехливанов
Доц. д-р Гриша Матеев
Доц. д-р Любомир Дурмишев

Комисията заседава всеки вторник от 12.00ч. в библиотеката на Клиника по кожни и венерически болести, ет. 1.

Лице за контакти: д-р Косара Дреновска (моб. +359 888 680 756)

Необходими документи за издаване на протокол за започване на лечението:

Епикриза/етапна епикриза/амбулаторен лист;
Оригинални изследвания или заверени копия: ПКК с ДКК, АСАТ, АЛАТ, серумен креатинин, СУЕ/CRP, рентген на бял дроб, туберкулинова проба, хепатитни маркери – HbsAg, anti-HCV, HIV, скала PASI, кожна биопсия.

Необходими документи за издаване на протокол за продължаване на лечението:
Епикриза/етапна епикриза/амбулаторен лист;
Оригинални изследвания или заверени копия: ПКК с ДКК, АСАТ, АЛАТ, СУЕ/CRP, серумен креатинин, скала PASI;
Документация от прегледа за 3-ти месец от началото на лечението (важи само за първо продължение).