Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Клиники

Достъпът до Клиниката по детско-юношеска психиатрия е улеснен от нейното местоположение като част от университетска многопрофилна болница, разположена в централна част на града, както и от наличието на професионалисти с готовност да поемат спешното консултиране или планираната сесия (или консултация) с детето и родителите (или законните техни представители).

След първоначалната консултация или кризисна интервенция, при необходимост се извършва или планира прием на дневна или денонощна форма според наличните психиатрични показания и диагностично-лечебните потребности на детето или юношата. При денонощните хоспитализации често е необходим придружител.

Контакти с клиниката се осъществяват на тел.: 02/9230 375; 02/9230 681 до 15 ч., всеки работен ден, а след този час и в почивните дни на тел.: 02/ 9230 985, 02/ 9230 897, 02/ 9230 983.

Заявки за планирани прегледи и консултации се приемат на тел.: 02/ 9230 375, 02/ 9230 681 или на място в приемно-консултативния кабинет (вход откъм градината) от 8-14 ч. всеки работен ден. Заявки се приемат от родителите или настойниците на детето!

В останалите часове, спешни случаи насочени към клиниката, се поемат от дежурния лекар на тел.: 02/ 9230 985; 02/ 9230 897; 02/ 9230 983

Видео