Начало Клиники Клиника по нуклеарна медицина Информация за пациента

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви, поставяне на дагнозата и предприемане на най-подходящото лечение!

За повече информация може да се обадите в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска”, ул. „Здраве” 2, тел. 02/ 9230 561, 02/ 9239 582

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ЗА ПЕТ/КТ / РЕТ-СТ / ИЗСЛЕДВАНЕ

 РЕТ-СТ центърът, където се провежда изследването, се намира до административната сграда на УМБАЛ ”Александровска”.
• Явете се в РЕТ-центъра към 9ч., тъй като маркираната глюкоза пристига със самолет от чужбина към 9.30 - 10ч.
• Среща със специалист по здравни грижи, който ще Ви запише и ще Ви информира накратко за самото протичане на изследването. Ще разпишете информирано съгласие за провеждането му.
• Среща с лекар-специалист по нуклеарна медицина, който ще прецени още веднъж дали отговаряте на изискванията за провеждане на изследването и при нужда ще Ви консултира.
• Осигуряване на венозен път.
• Едночасов престой на топло, тихо и спокойно място, в чакалня 1, през което време пиете вода.
• Инжектиране на белязана глюкоза, най-често съпроводено и с инжектиране на диуретик /фурантрил/ за по-бързо елиминиране на излишната радиоактивна субстанция и получаване впоследствие на по-качествен образ. Странични реакции към тези субстанции не са наблюдавани.
• Още 1 час престой в клиниката, по време на който изпивате 1 л вода с разтворен евентуално в нея рентгенов контраст /урографин /, не разговаряте (вкл. и по GSM) и не се движите първите 20 минути ако искате да получим по-добро качество на образа и оттам по-точна диагноза! След това се препоръчва уриниране, което е задължително непосредствено преди изследването!
• Провеждане на самото изследване в зала 2 с продължителност около 20-30 мин.
• След записа оставате още 10 минути в клиниката, след което си отивате в къщи (по възможност с кола).
• Вашият резултат ще бъде обработен от екип, включващ специалист по нуклеарна медицина и образна диагностика след обсъждане и евентуални предложения.
• Резултатът с обработените данни от изследването ще бъде готов в рамките на 3-5 работни дни и можете да си го получите в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска”, ул. „Здраве” 2.

Клинични индикации за провеждане на 18FDG РЕТ/СТ

Основен източник: FDG PET and PET/CT: EANM procedures guidelines for tumor PET imaging: version 1.0 – Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2010 January, 37/1/, 181-200
Посочените тук в резюме индикации са основани на опита на експерти от ЕАНМ и на литературни данни. Допълнителните индикации са съобразени и с опита на наши експерти в областта на ПЕТ/КТ.

Първична диагностика:
Търсене на неизвестно първично огнище /при доказани хистологично метастази/, за диференциална диагноза на малигнени от бенигнени тумори, солитарни белодробни /и панкреасни/ лезии, особено в случаи на противоречиви клинични и радиологични данни за наличие на карцином.

Стадиране:
Недребноклетъчен карцином на белия дроб, Т3 карцином на хранопровода, болест на Ходжкин, неходжкинови лимфоми, локално авансирал карцином на шийката на матката ( стадий IВ и по-висок) и на млечната жлеза ( стадий IIIА и по-висок), тумори на глава и шия с високо рисков профил, ендокринни тумори с рисков фактор, малигнен меланом при високо рискови пациенти.

Оценка на отговора на терапията:
малигнени лимфоми, GIST, карциноми на глава и шия, карциноми на хранопровода, белия дроб, колоректални и на млечната жлеза.

Рестадиране:
В случаи на потенциално лечим рецидив /или метастази/ (само за тумори с висока степен на утилизация на FDG). При пациенти със съмнителна или некатегорична находка от други образни изследвания, ако това ще доведе до промяна на терапевтичната стратегия. При пациенти с остатъчни мекотъканни маси след лъче/химиотерапия.

Установяване и локализиране на мястото на заболяването в случаи на повишаване на серумни туморни маркери:

 • колоректални карциноми, тироидни (само при негативен йоден скен), овариални, на шийката на матката, на гърдата, герминативноклетъчни, меланоми , белодробен, на глава и шия и други, утилизиращи FDG тумори.

Проследяване на пациенти с онкологични заболявания: При трудни за визуализиране и интерпретация от конвенционалните образни методи лезии ( плеврално, перитонеално ангажиране без оформяне на измерим тумор, фокално костно-мозъчно ангажиране) и при наличие на високоплътни импланти.

Определяне на мястото на биопсия и планиране на лъчетерапия.

Какви са изискванията към Вас за провеждане на изследването?

Според изискванията на НЗОК от началото на 2013г. е необходимо да представите талон 8А за провеждане на медицинска процедура, разписана от специалист, който е в течение на Вашето заболяване.
• Трябва да можете да лежите неподвижно 30 минути с вдигнати нагоре ръце.
• Трябва да нямате клаустрофобия (страх от затворено пространство).
• Трябва да се явите на гладно (минимум 6 часа) и без да сте поемали захар. Пример ако изследването е в 12 ч., може в 6 часа сутринта да хапнете лека закуска.
• Лекарствата, които са Ви предписани се изпиват сутринта преди изследването. Ако сте неспокоен (може да вземете валериан, диазепам, деанксит).
• Трябва да носите 1-1.5л вода, както и празен, евентуално надписан компакт-диск.
• Да носите с Вас 1 ампула урографин и по преценка на лекаря и 1 ампула фурантрил.
• Трябва да сте на ниско-въглехидратна, повече белтъчна диета вечерта преди изследването и 24 ч. да не сте кансумирал(а) алкохол, кофеин и цигари.
• Трябва да сте облечен в широки дрехи, с широки ръкави, които лесно се свалят, но топли. Стойте на топло 24 часа преди изследването.
• Трябва да сте без никакви метални предмети по Вас - бижута, банели, катарами, копчета и пиърсинг.
• Трябва да можете да задържате урина по време на самото изследване, ако не, трябва да сте с катетър и торбичка.
• Трябва да носите резултат от креатинин, от кръвна захар и TSH (ако се прави изследването с венозен контраст), изследвани до 1-2 дни преди настоящото изследване.
• При предварителното записване, ако не сте представили копия от резултати от всички предшестващи изследвания (скенер, магнитен резонанс, рентгенови снимки, ехографии, туморни маркери) и епикризи от пролежаване в болницата във връзка с това заболяване, трябва да ги предоставите за разчитане и документацията по изследването. Същото се отнася и за задължително мед. направление от лекуващия Ви лекар.
• Трябва да знаете точното си тегло.
• Ако се нуждаете от помощ трябва да си осигурите придружител.
• Не трябва да сте упражнявал(а) усилена физическа активност поне 24 часа преди изследването.

Само за жени

Трябва да не сте бременна. Най-добре е изследването да е непосредствено след края на менструацията ( трябва да се съобщи датата на последната менструация при лекарския преглед).
Ако сте кърмачка трябва да преустановите кърменето за 24 часа.

Само за диабетици

Изследването е най-качествено ако кръвната Ви захар е нормална и не се препоръчва провеждането му ако е над 7 ммол/л!

Ако сте диабетик и приемате перорални (през устата) противодиабетни лекарства, спазвате указанията да сте на гладно 6 ч., като вземате лекарствата си, вкл. за диабет.

Ако сте диабетик на инсулин, закусвате в 7 ч, инжектирате си инсулин и се явявате в 11ч.

Моля прочетете внимателно! От това зависи качеството на изследването Ви, поставяне на дагнозатата и предприемане на най-подходящото лечение!

За повече информация можете да се обадите в Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска”, ул. „Здраве” 2, тел. 9230561, 9239582.

Други видове изследвания

 • Изследвания на сърдечно-съдова система, бели дробове и паратиреоидни жлези. Тези изследвания се извършват на томографска гама-камера, комбинирана с рентгенова компютърна томография, която позволява по-точна оценка и локализация на болестните процеси.
   
 • Перфузионна сцинтиграфия на миокарда - показана при исхемична болест на сърцето /ИБС/. Извършва се при съмнение или при доказана болест, когато следва да се определи отражението на коронарните лезии върху кръвооросяването на миокарда. Изследването участва в решаването на терапевтичния подход по няколко начина:
  • за определяне на това значими ли са стенозите на кръвоносните съдове на сърцето;
  • да се извърши ли и какъв подход да се избере за да се подобри кръвооросяването на миокарда - оперативен или инвазивен, има ли смисъл от бай-пас операции за намаляване на отражението на миокардния инфаркт, или да се даде шанс за подобрение на пациентите, които са със застойна сърдечна недостатъчност, поради миокардна исхемия.

   Изследването не замества коронарната или компютърната ангиографии, но дава допълваща информация, важна за клинициста. Извършва се при физическо усилие и чрез инжектиране на маркирано с бързо разпадащ се изотоп съединение. Времетраене: велоергометрия между 15-20 минути, и една, или две регистрации по 20 минути на посочената апаратура, след период на натрупване между 30 и 60- минути.
    
 • Изследването на белодробната перфузия се извършва основно при съмнение за белодробен тромбемболизъм, при оценка на ефекта от започнатото лечение и при съмнение за тласък. Друго показание е предоперативна оценка на участието на двата бели дроба и техните вторични лобове в общата дихателна функция.
  Изследването е много достъпно, бързо- в рамките на 1 час и лъчево необременяващо. Цели навременно започване на лечението, от което зависи предотвратяването на остатъчни нарушения. Съчетанието с КТ позволява да се открият усложнения като белодробен инфаркт или да се отсеят както случаите без нарушения, при които се спестява лечение- само по себе си свързано с рискове.
 • Локализирането на паратиреоидните аденоми е важно за успеха на оперативното им отстраняване и за намаляване на оперативната травма.
  Същите цели има и предоперативното локализиране на стражевия лимфен възел при рак на млечната жлеза и други туморни заболявания. Локализирането на стражевия лимфен възел, съчетано с хистологичното му изследване определят стадия на заболяването, което е основата на планирането на лечението на пациентите.