Начало За нас Управление ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Мария Куманова

Тел.: 02/ 9230 992
Е-mail:mariaan022@gmail.com

Образование:

1989 г. - Национална гимназия за древни езици и култури
1994 г. – магистратура, Софийски университет

Следдипломно обучение:

1998 г.– Публични комуникации – Германия
2003 г. – Управление на публични организации – Северна Каролина, САЩ
2005 г. – Управление на средства от фондове на Европейски съюз – Лондон, Великобритания

Професионално развитие:

Септември 2015 г. до сега - заместник-директор „Административно-стопански дейности“, УМБАЛ „Александровска“
Май 2015 - септември 2015 г. - Главен секретар, УМБАЛ „Александровска“
Август 2014 – май 2015 г. – Ръководител отдел „Проекти“, УМБАЛ „Александровска"
Март 2014 г. – август 2014 г. - Министерство на здравеопазването - Началник на кабинета на министъра
2001 - 2014 г. - Национално сдружение на общините в Република България – Ръководител екип „Представителство и политика“, секретар на Комисия по здравеопазване
2000 – 2001 г. – Маркетингова и социологическа агенция „Маркет тест“
1999 – 2000 г. – Списание „Бизнес Спектър“ – главен редактор
1997 – 1998 г. - Българска асоциация по мениджмънт и финанси – експерт „ВО“
1995 – 1997 г. – Фирма „Финансови и информационни системи“, IBM Business Partner